Contact Person
Tomokazu NAGASAWA
Address

1-3-4 Yushima
Bunkyouku
Tokyo 113-0034
Japan

Delegate(s)

Takashi HOMMA
Takeshi IHUKU

Contact Person
Kiyoshi MATOBA
Address

OTSUKA5-3-13
Koishikawa urban 4F
Bunkyo-ku
Tokyo 1120012
Japan

Delegate(s)

Tetsuya MATSUDA
Yasuyuki SHIRAISHI
Ichiro SAKUMA