Hellenic Society of Biomedical Technology

Organisation: Hellenic Society of Biomedical Technology
Contact Person: Panagiotis BAMIDIS
Address:

Mikras Asias 35-37
Ampelokipoi
Athina 11527
Greece

Delegate(s):

Panagiotis BAMIDIS
Nicolas PALLIKARAKIS