Japan

Contact Person:
Tomokazu NAGASAWA
Address:

1-3-4 Yushima
Bunkyouku
Tokyo 113-0034
Japan

Delegate(s):

Takashi HOMMA
Jun UCHINO

Contact Person:
Kiyoshi MATOBA
Address:

OTSUKA5-3-13
Koishikawa urban 4F
Bunkyo-ku
Tokyo 1120012
Japan

Delegate(s):

Tetsuya MATSUDA
Yasuyuki SHIRAISHI
Ichiro SAKUMA