Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

Website:  http://www.lfty.fi/http://www.lfty.fi/ 

Contact Person:  Jani KEYRILÄINEN

Address

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys ry.
Turun yliopistollinen keskussairaala, PL 52
Turku 20521
Finland

Delegate(s)

Jari HYTTINEN
Timo JÄMSÄ